نویسنده در این کتاب با نثری ساده و روان و در عین حال پخته، مثلث عشقی را روایت می‌کند و حالت رویا گونه‌ای که به آن می‌بخشد بر جذابیت داستان می‌افزاید.

نحوه‌ی روایت کردن نویسنده به خصوصی در جاهایی که نقل قول می‌کند و همه چیز را کاملاً ملموس و به دور از پیچیدگی بیان می‌کند به نظرم جالب و خواندنی است.

یکی از بخشهایی که در کتاب برای من جالب بود نحوه‌ی روایت کردن خاطراتی بود که آنها را عیناً در صفحات بعدی و در روایتهای مختلف تکرار می‌کرد و این تکرار به هیچ عنوان خللی بر روند داستان‌ وارد نمی‌کرد بلکه باعث جذاب شدن و باورپذیری آن می‌شد.

درست مثل زندگیهای عادی که یک اتفاق و خاطره‌ و یا طرز رفتار و افکاری را بارها و بارها و در روزهای آینده و در شرایط گوناگون به زبان می‌آوریم و آنها را تکرار و یادآوری می‌کنیم. و به نوعی آن افکار و خاطره‌ها را عمق می‌بخشیم و در ذهنمان نهادینه می‌کنیم. از تکرارشان لذت می‌بریم و مانع از فراموش شدنشان می‌شویم.