من اکرم حسینی نسب هستم
کارشناسی ارشد از رشته ادبیات فارسی، از مدتها پیش، دغدغه نوشتن داشتم. و حالا تصمیم دارم در سایت، یادداشت‌ها و داستانهای کوتاهم را منتشر کنم.